طراحی ست اداری شامل طراحی لوگو و ساخت مهر، سربرگ، کارت ویزیت، پک هدایای تبلیغاتی برای شرکت‌های دریایی و بندری، خدماتی و بازرگانی انجام می‌شود.